Prof. Paulina Pospieszna została zaproszona do wygłoszenia referatu w Centre for European Studies (CES) na University of British Columbia w Kanadzie. Wykład dotyczył sankcji i pomocy UE w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Centrum przechodzi obecnie transformację z utworzonego w 1998 roku Instytutu Europeistyki.

W wyniku tych zmian Centrum poszukiwało możliwości rozszerzenia współpracy z naukowcami z Europy prowadzącymi szeroko zakrojone badania nad Unią Europejską. Prof. Pospieszna została zaproszona przez nowo wybraną dyrektor Centrum, prof. Katherine Bowers do wygłoszenia przemówienia i podzielenia się swoimi badaniami wynikającymi z grantu na temat unijnych sankcji. Prof. Pospieszna opublikowała pięć artykułów w recenzowanych zagranicznych czasopismach, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia europejskiej polityki zagranicznej. Wyniki badań spotkały się z zainteresowaniem naukowców i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, którzy mogli wysłuchać jej wystąpienia w trybie stacjonarnym bądź online. Wystąpienie i obecność w Centrum stworzyło okazję do stworzenia stymulującej przestrzeni do dyskusji na temat bieżących spraw wewnętrznych i zewnętrznych UE.

Była to również doskonała okazja do promocji Centrum Doskonałości Jean Monnet UAM w Centrum Studiów Europejskich UBC oraz do nawiązania współpracy dla pracowników i studentom obu uczelni.