Download presentations from lectures:

Kryzys liberalnej demokracji w Europie na podstawie raportów “Democracy Index” The Economist i “Freedom of the World” Freedom House (The crisis of liberal democracy in Europe based on the reports “Democracy Index” The Economist and “Freedom of the World” Freedom House)

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej po Traktacie lizbońskim (The foreign policy of the European Union after the Lisbon Treaty)

Pozycja Unii Europejskiej w gospodarce światowej (European Union in global economy)

Przyszłość i rola Euro w globalnym systemie monetarnym (The future and the role of the euro in the global monetary system)

Unia Europejska i demokracja – najlepsze praktyki dla świata (The European Union and Democracy – Best Practices for the World)

Unia Europejska i Szwajcaria: analiza stosunków pomiędzy podmiotami (The European Union and Switzerland: an analysis of relations)

Współpraca Unii Europejskiej z Unią Afrykańską na rzecz zrównoważonego rozwoju (Cooperation between the European Union and the African Union for sustainable development)