Centrum Doskonałości JM „EU external actions in the contested global order – (in)coherence, (dis)continuity, resilience” na stronach internetowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza (amu.edu.pl). Strona internetowa zawiera podstawowe informacje o działalności Centrum: jego opis i cele, harmonogram planowanych działań i kształcenia.

Ulotki CoE będą zawierać opis projektu, jego cele i zadania, harmonogram planowanych działań i nauczania. Zostaną wydane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej, w celu promocji działalności Centrum. O jego istnieniu zostanie poinformowana szeroka gama interesariuszy: studenci i pracownicy akademiccy będą zachęcani do partycypowania w pracach centrum; z kolei organizacje pozarządowe, urzędnicy sektora publicznego i społeczeństwo obywatelskie będą zachęcani do uczestnictwa w planowanych wydarzeniach.

Biuletyny w wersji drukowanej i elektronicznej będą wydawane w każdym semestrze w celu informowania o działaniach prowadzonych w czasie aktywności Centrum.

Kliknij, aby przeczytać i pobrać biuletyny

W ramach projektu CoE zostaną przygotowane trzy krótkie filmy (4-6 minut każdy) opisujące temat przewodni projektu i dokumentujące działania Centrum. Filmy wideo zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu. Będą również promowane w mediach społecznościowych i prezentowane podczas wydarzeń organizowanych w ramach Centrum.

Film 1:

https://www.youtube.com/watch?v=7UYDOaJ809c

Film 2:

https://www.youtube.com/watch?v=r-NCLfZdcmo

Film 3:

https://www.youtube.com/watch?v=Oz0lSBhbjjI

Książka zostanie przygotowana w języku angielskim i opublikowana w jednym z najbardziej znanych europejskich wydawnictw. Zbiór zawierać będzie dziesięć artykułów autorstwa członków zespołu Centrum oraz pozostałych współpracujących z nami naukowców. Publikacja poświęcona będzie kluczowym kwestiom związanym z integracją europejską, które stanowią przedmiot działalności badawczej Centrum. Tematy kolejnych rozdziałów będą koncentrować się na dynamice stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej i partnerstw strategicznych z krajami spoza UE. Niniejsza publikacja będzie miała silny wpływ na nauczycieli akademickich i studentów.

Artykuły naukowe będą przedstawiać wyniki badań przeprowadzonych w ramach działań JM CoE. Artykuły będą koncentrować się na dynamice stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej i strategicznych partnerstw z krajami spoza UE, szczególnie w odniesieniu do następujących kontekstów badawczych: budowania pokoju, zapewniania bezpieczeństwa, rozwoju i pomocy humanitarnej oraz reagowania kryzysowego, a także krajów sąsiadujących z UE. Wszystkie problemy badawcze zostaną przeanalizowane w trzech obszarach: państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa, partnerzy strategiczni reprezentowani przez Chiny, Rosję i USA, a także pozostałe państwa.

 • Walkowski M. (2019), Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Dylematy rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej w kontekście przyspieszonego rozwoju technologicznego Państwa Środka, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

W ramach Centrum oferowane będą różnorodne formy nauczania. Niektóre będą obejmować tradycyjne wykłady i wykłady online (e-learning). Materiały dydaktyczne opracowane przez wykonawców projektu zostaną opublikowane na platformie Moodle i stronie internetowej projektu, zapewniając w ten sposób szerszy dostęp do materiałów akademickich poświęconych tematyce projektu.

 1. Współpraca polityczna UE z krajami Partnerstwa Wschodniego – wykład (prof. Tadeusz Wallas)
 2. Współpraca UE z Rosją – wykład (prof. Andrzej Stelmach)
 3. Współpraca gospodarcza UE z Azją Wschodnią – wykład (prof. Maciej Walkowski)
 4. Kryzys w Europie oraz w jej bliskim i dalekim sąsiedztwie – zagrożenie dla spójności działań zewnętrznych UE? – wykład (prof. Zbigniew Czachór)
 5. Polityka zagraniczna UE po traktacie lizbońskim – wykład (prof. Beata Przybylska-Maszner)
 6. Unia Europejska i granice zewnętrzne – między debordingiem a rebordingiem – wykład (prof. Jarosław Jańczak)
 7. Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej i krajach sąsiadujących z UE – seminarium (prof. Magdalena Musiał-Karg)
 8. Partnerzy strategiczni UE – stosunki polityczne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi – seminarium (dr Joanna Skrzypczyńska)
 9. Dyplomacja ekonomiczna, kulturalna i naukowa UE i państw członkowskich. W kierunku normatywnego globalnego porządku – seminarium (dr Adam Jaskulski)
 10. Wykłady otwarte

Wybrane materiały konferencyjne i referaty przedstawione przez wykonawców projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej Centrum. Opublikowanie ich w Internecie zapewni szerszy dostęp do zasobów akademickich poświęconych tematyce projektu i rozpowszechnianiu informacji oraz wyników pracy CoE.

 • Branka T., China’s Soft Power in the Arctic. Implications for EU, VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych, Poznań, Poland, November 8-9 2018 r.