Najważniejszym zadaniem projektu EU EX / ACT jest lepsze zrozumienie działań Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej poprzez dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie działań zewnętrznych i zaangażowania międzynarodowego UE studentom różnorodnych kierunków i dyscyplin, badaczom reprezentującym zarówno krajowe jak i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykom. Będą oni kształceni i formowani w europejskim duchu wzajemnego zrozumienia, solidarności politycznej i gospodarczej, oraz europejskiej odpowiedzialności, które wyrastają z dynamicznie zmieniającej się natury środowiska międzynarodowego i są głęboko zakorzenione w różnorodnych formach strategii rozwojowych, zarówno wspólnotowych jak i krajowych.

Zobacz więcej

Kształcenie

Regularne seminaria i wykłady otwarte adresowane do szerokiego grona społeczności uniwersyteckiej UAM oraz pozostałych ośrodków.

Czytaj więcej

Zobacz więcej

Rezultaty

W tym strona internetowa, ulotki, biuletyny, filmy, monografia i artykuły naukowe, a także materiały dydaktyczne i konferencyjne.

Czytaj więcej

Zobacz więcej

Badania

Prowadzone przez badaczy z UAM oraz gości z Polski i zagranicy, przedstawione w formie publikacji naukowych i materiałów konferencyjnych.

Czytaj więcej

Zobacz więcej

Wydarzenia

Liczne konferencje, spotkania i sesje.

Czytaj więcej