Szanowni Państwo,

prezentujemy Państwu szósty Biuletyn przygotowany w ramach Centrum Doskonałości Jean Monnet Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu EU External Actions in the contested global order – (in)coherence, (dis)continuity, resilience (EU EX/ACT).

W Biuletynie przekazujemy Państwu informacje o działaniach zrealizowanych w semestrze wiosennym oraz działaniach planowanych na drugie lata Centrum Doskonałości i oraz przybliżamy najciekawsze problemy polityczne odnoszące się do tematyki realizowanej w ramach Centrum Doskonałości.

Prof. dr hab. Tadeusz Wallas
Koordynator

Attachments