Plenary session – EUROPE AND THE EUROPEAN UNION IN THE FACE OF NEW CHALLENGES. EUROPE GOES GLOBAL

Polish Language Session “Europa i świat w dobie pokryzysowej. Analiza i porównanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2008-2020+. Europe Goes Global”.